Học kế toán tại Tp.Hồ Chí Minh

Khóa học kế toán xây dựng xây lắp tại TP.Hồ Chí Minh.

Khóa học kế toán xây dựng xây lắp tại TP.Hồ Chí Minh.

Lớp học kế toán xây lắp xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh với khoá đào tạo kế toán xây lắp chuyên sâu do công ty Kế Toán Hà Nội đào tạo cấp chứng chỉ kế toán tương đương với 2 năm kinh nghiệm thực tế.
Trung tâm dạy nghề kế toán thực tế tại quận 12 - HCM.

Trung tâm dạy nghề kế toán thực tế tại quận 12 - HCM.

Lớp học kế toán thực hành thực tế tại quận 12 dạy thực hành làm báo cáo thuế, dạy lên sổ sách, lập báo cáo tài chính trên Excel và phần mềm kế toán Misa, Fast…dạy kỹ năng , kinh nghiệm xử lý hóa đơn chứng từ , tình huống làm kế toán thực tế và những kỹ năng chuyên sâu.
Khóa học kế toán tổng hợp thực tế tại quận 3 - Hồ Chí Minh.

Khóa học kế toán tổng hợp thực tế tại quận 3 - Hồ Chí Minh.

Lớp học kế toán thực hành thực tế tại quận 3 dạy thực hành làm báo cáo thuế, dạy lên sổ sách, lập báo cáo tài chính trên Excel và phần mềm kế toán Misa, Fast…dạy kỹ năng , kinh nghiệm xử lý hóa đơn chứng từ , tình huống làm kế toán thực tế và những kỹ năng chuyên sâu.