Khóa kế toán cho giám đốc

Giám đốc, nhà quản lý doanh nghiệp nên biết về kế toán.

Giám đốc, nhà quản lý doanh nghiệp nên biết về kế toán.

Giám đốc là những người điều hành , quản lý doanh nghiệp nhưng đa phần các nhà lãnh đạo lại không giỏi nghiệp vụ kế toán thường sẽ thuê nhân viên kế toán đảm nhận công việc này theo dõi thu chi , thuế má cho doanh nghiệp. Găp được nhân viên trung thực thì không sao nhưng không may lại có nhân viên không được trung thực , minh bạch thì nhiều khi chi phí mà chủ doanh nghiệp phải bỏ ra lại càng đội lên nhiều khiến cho chủ doanh nghiệp không yên tâm mà hoạt động kinh doanh.
Khóa học kế toán dành cho giám đốc, nhà quản lý doanh nghiệp

Khóa học kế toán dành cho giám đốc, nhà quản lý doanh nghiệp

Công ty kế toán Hà Nội Khai giảng thường xuyên lớp học kế toán dành cho giám đốc, nhà quản lý, trưởng phòng kinh doanh, HDQT, nắm bắt được công việc kế toán làm, khóa học kế toán dành cho nhà quản lý được dạy bài bản để năm bắt được các quy trình kế toán, tránh để doanh nghiệp bị xử phạt...
Khóa học quản lý tài chính-kế toán-thuế tốt hơn cho giám đốc

Khóa học quản lý tài chính-kế toán-thuế tốt hơn cho giám đốc

Chương trình đào tạo đặc biệt này giúp học viên là giám đốc, phó giám đốc, lãnh đạo , quản lý nhân sự không chuyên ngành có thể hiểu và kiểm soát tài chính- dòng tiền, tổ chức thực thi kế toán thuế và kế toán nội bộ, ngăn ngừa rủi ro tài chính – công nợ đồng thời có thể đọc hiểu – phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.