Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cá nhân không quyết toán thuế TNCN năm 2015

Cá nhân không quyết toán thuế TNCN năm 2015

Thuế TNCN là loại thuế mà cơ quan thuế cũng sẽ đặc biệt chú ý khi doanh nghiệp quyết toán thuế, trong năm 2015 có những quy định mới đối với thuế TNCN.

Năm 2015 Thông tư 92/2015/TT-BTC có những quy định mới về các đối tượng không chịu thuế TNCN

– Đối với thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công có đặc điểm:

+ Thời hạn HĐLĐ có từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị.

+ Thu nhập vãng lai ở các nơi khác được đơn vị khấu trừ 10% tại nguồn và tổng mức thu nhập vãng lai bình quân trên tháng trong năm không quá 10 triệu đồng

+ Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng.

 Đặc biệt: Những trường hợp năm 2014 phải quyết toán thuế nhưng Cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN 2015 gồm có:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

+ Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị.

+ Thu nhập cá nhân bình quân trên tháng trong năm không quá 20 triệu đồng trở lên từ các hoạt động cho thuê nhà, bất động sản, quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ thuế tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

– Tách riêng khoản thu nhập từ kinh doanh và khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công vì vậy khi quyết toán thuế khoản thu nhập từ kinh doanh nếu đã đóng thuế TNCN thì không phải quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này.

– Cá nhân không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế đã tạm nộp với số thuế phải nộp khi số thuế phải nộp nhỏ hơn

Bạn có thể tham khảo thêm TT92/2015/TT-BTC với một số điểm quy định mới nhất về thuế TNCN, đặc biệt là điểm tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Bạn nào có nhu cầu trau dồi thêm thông tin chi tiết về các nghị định chính sách mới về các loại thuế, tham khảo thêm thông tin bên dưới nhé! click vào link dưới.

Khóa kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, excel, misa 2015 theo TT 200

Tham gia khóa học làm thực tế như tại công ty:

1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp.

2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa có bản quyền để hỗ trợ học tập

3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc )

4. Học xong khóa học, học viên có kết quả bằng 2 năm kinh nghiệm.

5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp,

+ Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,

+ Làm sổ sách kế toán

+ Tính được giá thành sản xuất, xây dựng

+ Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, …

+ Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN

6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học

7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học.

Liên hệ để được hỗ trợ khóa học theo số : 0974.823.257 để được hướng dẫn.