Văn bản mẫu biểu mới nhất

Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất 2016

Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất 2016

KẾ TOÁN HÀ NỘI hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016, đầy đủ 1 bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu cho DN theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang lương lương, bảng lương theo nghị định 49

Theo điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: DN tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Sở Lao động thương binh xã hội theo quy định

Hồ sơ xây dựng thang bảng lương gồm:

1. Hệ thống thang bảng lương

2. Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương

3. Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ

6. Quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu, nhưng rất quan trọng khi quyết toán thuế nhé)

Dựa theo quy định này, công ty Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng thang bảng lương (theo NĐ 49).

Cách xây dựng thang bảng lương cụ thể như sau:

Bậc 1: Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (Đây có thể là mức lương cơ bản ghi trong hợp đồng lao động và là căn cứ để các bạn khai tham gia BHXH),

Ví dụ: Trong hợp đồng lao động ghi: Mức lương cơ bản là 4.000.000 (đảm bảo > mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp là 500.000. Thì các bạn ghi vào bậc 1 là: 4.000.000

Chú ý: Những người đã qua học nghề thì mức lương tối thiểu vùng phải cao hơn ít nhất 7%.

Ví dụ: Công ty Kế Toán Hà Nội thuộc vùng 1, Năm 2016 mức lương tối thiểu vùng 1 là: 3.500.000. Nhân viên kỹ thuật (có bằng cao đẳng).

=> Mức lương tối thiểu của nhân viên kỹ thuật là: 3.500.000 + (3.500.000 X 7%) = 3.745.000

– Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Ví dụ: Cùng với ví dụ như trên, nếu làm việc độc hại, thì mức lương tối thiểu vùng là: 3.745.000 + (3.745.000 X 5%) = 3.932.250

Tóm lại: Nhân viên kỹ thuật có bằng nghề và làm việc làm việc độc hại thì mức lương tối thiểu vùng là: 3.932.250. => Các bạn có thể ghi trong hợp đồng lao động là: Mức lương cơ bản: 4.000.000 -> Bậc 1: Ghi: 4.000.000 => Tờ khai tham gia BHXH ghi: 4.000.000

Lưu ý: Từ ngày 1/1/2016:

– Mức tiền lương tháng tham gia BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) và phụ cấp lương.

– Theo Nghị đinh 122/2015/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng năm 2016 đã tăng lên và cũng theo NĐ này thì yêu cầu DN phải: Điều chỉnh mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động.

– Bậc sau: Lớn hơn bậc trước 5%.

Ví dụ: Bậc 1 là 5.000.000 thì bậc 2 = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) = 5.250.000

– Các bạn có thể xây dựng mấy bậc cũng được, thường thì từ 3 bậc hoặc 5 bậc tùy DN lựa chọn.

Lưu ý: Khi có sự thay đổi về mức lương hoặc DN mới thành lập thì phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp cho Phòng LĐTBXH Quận, huyện.

Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

g) Phí, lệ phí: Không có.

Chúc các bạn thành công!!!