Khóa học báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng.

A. Đối tượng có thể tham gia khóa học:

•Các bạn sinh viên đã học qua chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp.

•Những người đã đi làm kế toán nhưng chưa biết làm các loại sổ sách, lên BCTC và làm các báo cáo thuế định kì.

•Các nhà quản trị doanh nghiệp muốn có thêm hiểu biết để kiểm soát các công việc kế toán trong công ty.

B. Phần lý thuyết: 

•Hệ thống lại lý thuyết cơ bản theo chế độ kế toán.

•Phân biệt sự khác nhau giữa 2 chế độ kế toán: QĐ 15 học trong nhà trường và QĐ 48 nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sử dụng.

•Phân biệt các chứng từ đầu ra, đầu vào.hợp đồng xây dựng, biên bản nghiệp thu bàn giao.Đọc và phân tích dự toán

C. Thực hành trên máy:

•Sau Khi hai bên ký xong hợp đồng xây dựng, dựa vào Dự toán phần: BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU của  công trình Dựa vào bảng tổng hợp vật liệu đối chiếu với BẢNG NHẬP XUẤT TỒN KHO xem còn thiếu vật tư nào rồi in ra để cán bộ quản lý theo dõi công trình hoặc bạn sẽ theo dõi liên hệ đi lấy hóa đơn vật tư đầu vào cho đủ như theo bảng kê, Hóa đơn chứng từ phải lấy về được trước ngày NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH, Giá mua vào của vật tư Thấp hơn hoặc bằng Giá trên dự toán của bảng BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU

•Khi xuất vật tư, bạn sẽ phải xuất chi tiết cho công trình, để tập hợp chi phí vào công trình đó để theo dõi tính giá thành cho từng công trình : 15401,15402,15403 bạn dựa vào BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ rồi xuất vật tư cho công trình thi công.

•Căn cứ phiếu nhập kho và xuất kho các bạn sẽ được hướng dẫn lên sổ chi tiết NVL

•Sau đó So sánh giữa bảng TỔNG HỢP VẬT TƯ CỦA DỰ TOÁN và BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN KHO xem còn thiếu vật tư nào nữa cần lấy cho công trình để lấy hóa đơn đầu vào

•Lập chứng từ thu chi, theo dõi thanh toán qua ngân hàng

•Tính và lập các bảng Khấu hao TSCĐ

•Lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ

•Lập bảng thanh toán tiền lương và bảng trích nộp bảo hiểm. phân tích tiền lương theo công trình, lập bảng nhật ký thi công công trình.

•Tính, kiểm tra bút toán khấu trừ thuế.

•Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ, tính thuế TNDN.

•Căn cứ vào sổ chi tiết NVLđể lên sổ tổng hợp nhập xuất tồn NVL

•Lên sổ tổng hợp và sổ chi tiết phải thu khách hàng

•Lên sổ tổng hợp và sổ chi tiết phải trả nhà cung cấp

•Tính và kết chuyển giá thành theo từng công trình, xác định giá trị dở dang của các công trình

•Sau khi hoàn thành các sổ sách, các bạn sẽ được hướng dẫn lên cân đối phát sinh, cách xem cân đối phát sinh, đối chiếu số dư của các tài khoản với các sổ sách liên quan. Cách phát hiện sai sót và sửa chữa sai sót trong quá trình thực hành

•Từ cân đối phát sinh đã được kiểm tra các bạn sẽ được hướng dẫn lên các báo cáo còn lại trong bộ BCTC như :Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính, sau đó các bạn sẽ được hướng dẫn cách kiểm tra như thế nào là một bộ báo cáo đúng.

•Sau khi hoàn thiện bộ BCTC các bạn sẽ được hướng dẫn lên sổ cái cho tất cả các tài khoản.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn