Dùng Hàm DATEDIF Trong Excel Để Tính Toán Ngày Tháng trong Kế Toán Tính Lương

Hàm DATEDIF là một hàm đặc biệt trong Excel vì không được liệt kê trong danh sách gợi ý khi sử dụng nhưng lại rất linh hoạt và hiệu quả trong việc tính toán số ngày, tháng, năm giữa hai ngày tháng cho trước.

Hàm DATEDIF có thể sử dụng trong Excel 2003 trở lên và phải nhớ kỹ trước khi sử dụng vì Excel không hiện công thức hàm khi nhập dấu = như các hàm khác. DATEDIF là hàm Excel dùng cho kế toán tiền lương và quản lý dự án, khi cần đếm ngược thời gian hay tính chênh lệch ngày tháng để dự toán kinh phí.

Cú pháp: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó: start_date là ngày bắt đầu, end_date là ngày kết thúc (giá trị lớn hơn ngày bắt đầu), còn unit là loại thông tin bạn muốn nhận, bao gồm: y, m, d, md, ym, yd (khi sử dụng nhớ đặt trong dấu ngoặc kép)

y: tổng số năm làm tròn xuống tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc

m: tổng số tháng làm tròn xuống tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc

d: tổng số ngày tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc (tương đương hàm DAYS trong Excel 2013)

md: số ngày chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua số tháng và số năm

ym: số tháng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua số ngày và số năm

yd: số ngày chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua số năm

Trong ví dụ trên, ta có thể tính toán 2 mốc thời gian 25/09/2013 và 18/12/2014 cách nhau 1 năm 2 tháng 23 ngày (trong đó 1 năm là kết quả khi sử dụng unit y, 2 tháng là kết quả dùng ym, 23 ngày là kết quả của unit md), tương đương 449 ngày (kết quả khi dùng unit d). Ngoài ra, chênh lệch ngày giữa 2 ngày trên cũng tương đương 14 tháng 23 ngày (14 là kết quả của unit m) hay 1 năm 84 ngày (84 là kết quả của unit yd). Ta có thể hình dung ví dụ này để nhớ cách dùng unit trong hàm DATEDIF.

Hàm DATEDIF chủ yếu dùng trong tính toán ngày tháng và nhiều tùy biến hơn so với hàm DAYS, một hàm mới chỉ có trong Excel 2013. DATEDIF cũng là hàm được nhiều người chuyên dùng Excel ưa chuộng sử dụng khi thao tác tính toán với ngày tháng vì tính ứng dụng cao.

Để biết thêm về các hàm Excel đa dạng khác dùng trong kế toán, tài chính hay quản lý dự án bên cạnh hàm DATEDIF, bạn nên học một khóa họcvề Excel dùng cho kế toán tại Kế Toán Hà Nội , vừa giúp củng cố kiến thức đã biết vừa học thêm những hàm mới, dễ dàng áp dụng linh hoạt trong công việc

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn