Hàng tháng vào ngày mồng 1, ngày rằm các doanh nghiệp thường mua hoa quả, bánh kẹo về để thắp hương. Vậy những chi phí này có được tính vào chi phí được trừ không?

1. Theo quy định của thuế.

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

"1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ theo quy định trên thì khoản chi phí mua đồ cúng, đồ thờ những ngày rằm, mồng 1 không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN do khoản chi phí đó không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hạch toán kế toán

Khi phát sinh các chi phí mua đồ thờ, đồ cúng bạn hạch toán như sau:

Nợ TK 811

Có TK 111

Các bạn chú ý phải loại chi phí này khi tính thuế TNDN và gõ vào chỉ tiêu {B4} trên quyết toán thuế TNDN mẫu 03A/TNDN

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn