Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài.

Tại sao phải đóng thuế môn bài, bậc môn bài như thế nào?

THUẾ MÔN BÀI LÀ GÌ?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khởi điểm của sắc thuế này ngày xưa gọi là thuế công thương và được đổi tên gọi là thuế môn bài từ năm 1996

Các trường hợp phải nộp thuế môn bài đối với các doanh nghiệp: Tổng công ty, công ty, chi nhánh, xí nghiệp, cửa hàng, đại lý…

Các trường hợp không phải nộp thuế môn bài đối với các doanh nghiệp:  kho trung chuyển, văn phòng…

Doanh nghiệp tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trả thuế môn bài căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

Số vốn đăng ký (tỷ đồng)          Thuế môn bài hàng năm (đồng)

Trên 10 tỷ                                     3.000.000

Trên 5 đến 10 tỷ                           2.000.000

Từ 2 đến dưới 5 tỷ                       1.500.000

Dưới 2 tỷ                                       1.000.000

Điều đáng lưu ý:

Đa số các doanh nghiệp và các kế toán tại các đơn vị nộp và đóng thuế TNDN tạm nộp, Thuế GTGT hàng tháng, năm rất chuẩn nhưng có một nghịch lý là: rất hay quên đóng thuế môn bài hàng năm. Đây là một điều sơ ý một cách tự nhiên và hậu quả là bị phạt tội trốn thuế rất nặng.

Hình thức đóng thuế môn bài

Hàng năm các doanh nghiệp đều phải  đóng thuế môn bài, hạn chót là cuối tháng 1 của năm

Doanh nghiệp vừa thành lập  nên đóng thuế môn bài + tờ khai môn bài vào cuối tháng hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp thành lập từ tháng 1 đến tháng 6:  đóng thuế cả năm

Doanh nghiệp thành lập từ tháng 7 đến tháng 12:  đóng thuế nửa năm

 - Những DN đang hoạt động Nếu trong năm không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau. (Chỉ cần nộp tiền thuế trước ngày 30/1/2016)  Nếu có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài.

- DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.

( hình ảnh : Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài )

Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

- Nếu DN có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì DN nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN

- Nếu đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn