Khóa học kế toán xây dựng , xây lắp công trình tại Cầu Giấy.

Khoá học kế toán xây dựng công trình lớn nhỏ theo thông tư mới, học trên sổ sách chứng từ hoá đơn đỏ của công ty, thực hành trên phần mềm máy tính, hướng dẫn đến khi làm được việc mới thôi.

Khóa học kế toán xây dựng giúp học viên nắm bắt kiến thức về hoạt động xây lắp, xây dựng (Hợp đồng xây lắp, xây dựng các bên, đấu thầu, bảo lãnh quyết toán công trình… trong hoạt động xây lắp và kế toán về hoạt động xây lắp, xây dựng và kế toán về mọi hoạt động tại một doanh nghiệp xây dựng, xây lắp tự thi công và giao thầu phụ…)

– Hướng dẫn mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xây lắp để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng có hiệu quả nhất.

A. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC KẾ TOÁN XÂY DỰNG, XÂY LẮP TẠI CẦU GIẤY .

Là kế toán mới chỉ biết hạch toán chưa biết tổng hợp lên báo cáo tài chính

Là kế toán muốn có kinh nghiệm để làm cách dịch vụ kế toán ngoài giờ.

Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại công ty xây dựng, học để làm quen trước để khi vào làm sẽ tránh được lúng túng và nắm bắt công việc.

Là quản lý doanh nghiệp cho bộ phận trực tiếp sản xuất

Là kế toán đang làm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ muốn chuyển sang làm kế toán công ty xây dựng.

Học viên muốn làm kế toán thuế tổng hợp cho công ty gia đình.

Là chủ doanh nghiệp muốn học để quản lý tốt bộ phận kế toán tại đơn vị.

Sinh viên học các chuyên ngành khác như Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Du lịch, Quản trị… nay muốn chuyển sang làm Nghề Kế toán tại công ty xây dựng.

Sinh viên du học về nước cần có kiến thức kế toán để làm việc cho các công ty ây dựng công trình tại Việt Nam.

B. NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÓA KẾ TOÁN XÂY DỰNG , XÂY LẮP TẠI CẦU GIẤY:

Hướng dẫn thực tế các nghiệp vụ tại công ty xây dựng

Đối tượng tính giá thành:

Theo công trình: Giá thành chỉ phát sinh 1 lần, không lặp lại.

Giá thành chi tiết: Một công trình thường chia thành nghiều hạng mục, gói thầu, công trình con. Việc tính giá thành có thể được tính theo giá thành chi tiết và tổng hợp lên giá thành công trình mẹ.

Thời gian theo dõi

Thường kéo dài lâu, kéo dài liên năm

Tập hợp chi phí:

Tập hợp chi phí theo công trình

Các yếu tố chi phí:

Nguyên vật liệu, Chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí máy thi công, chi phí nhà thầu phụ, chi phí thuê ngoài

Nguyên vật liệu:

Thường được nhập mua và xuất thẳng cho công trình (thường ít qua kho). Nguyên vật liệu cũng có thể được điều chuyển giữa các công trình

Các chi phí NC, Máy thi công, thầu phụ, chi phí chung, chi phí thuê ngoài:

Tùy theo công việc cụ thể phát sinh thì các chi phí này có thể chỉ đích danh theo công trình hoặc phân bổ cho các công trình. Việc phân bổ thường dựa theo yếu tố chi phí NVL

Chi phí dở dang:

Tập hợp ở TK 154 và kết chuyển sang 632

Lãi vay ngân hàng:

Các công ty xây dựng hầu hết sẽ phát sinh các khoản vay ngân hàng để phục vụ thi công. Các khoản vay này sẽ cấp cho các tổ đội thi công dưới dạng tạm ứng công trình. Một số đơn vị cần theo dõi khoản lãi vay này theo tổ đội thi công

Bảng dự toán công trình:

Khi thầu thi công công trình thì sẽ phát sinh bảng dự toán cho công trình và thường phải lập báo cáo so sánh giữa giá thành dự toán và chi phí thực tế

Xác định lỗ lãi:

Phân bổ chi phí Bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp theo công trình để xác định kết quả kinh doanh theo công trình

Cụ thể một số tình huống đặc thù của công ty kế toán xây dựng:

Giá thành:

– Tính giá thành định mức ngành xây dựng

– Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo để làm căn cứ lên sổ sách kê toánTập hợp chi phí để tính giá thành công trình 154 là : 621,622,623,627

– Với công ty lớn có ban có bệ họ có thể tập hợp và theo dõi riêng chi phí : vật tư + nhân công + SXC cho từng công trình hạng mục và sau khi kết thúc mỗi công trình là họ tập hợp hết : bản vẽ, hợp đồng, thanh lý, biên bản nghiệm thu công trình , xác nhận khối lượng...

Lương, thưởng:

Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau

Hợp đồng lao động

Bảng chấm công hàng tháng

Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó

Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi

Tất cả có ký tá đầy đủ

→ Thiếu 1 trong các cái trên, cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN

+Phiếu chi tiền lương + bảng lương + bảng chấm công + tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ….=> gói lại môt cục

Hóa đơn đầu ra:

Hóa đơn bán ra < 20 triệu mà thu băng tiền mặt: phải kẹp theo Phiếu thu + đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho or biên bản giao hàng ( thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu ( xây dựng) + biên bản xác nhận khối lượng+ bảng quyết toán khối lượng nếu có, kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.

Hóa đơn bán ra > 20 triệu: phải kẹp theo phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho or biên bản giao hàng ( thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu ( xây dựng) + biên bản xác nhận khối lượng+ bảng quyết toán khối lượng nếu có, kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.=> sau này nhận được tiền kẹp thêm : – Khi khách hàng chuyển vào TK của cty : Giấy báo có

Hóa đơn đầu vào:

Hóa đơn mua vào (đầu vào) < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng + Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có.

Hóa đơn mua vào (đầu vào) >20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng

Giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm : – Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi

Tạm ứng:

Dự toán chi đã được Kế toán trưởng – BGH ký duyệt

Giấy đề nghị tạm ứng.

Phiếu chi tiền

Hoàn ứng:

Bảng thanh toán tạm ứng (Kèm theo chứng từ gốc) Bạn thu hóa đơn (nếu ứng tiền mua hàn, tiền phòng,…công tác,…) chứng từ có liên quan đến việc chi số tiền ứng trên => Số tiền còn thừa thì hoàn ứng, nếu thiếu tiền thì chi thêm.

Cụ thể chi tiết:

Học lý thuyết thực tế về các hoạt động liên quan đến kế toán xây lắp, xây dựng:

– Học lý thuyết thực tế về kế toán doanh nghiệp xây lắp, xây dựng (kế toán nhập xuất nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, khấu hao TSCĐ, tính định mức chi phí sản xuất, bảng phân bổ chi phí sản xuất, bảng tính giá thành chi tiết cho từng công trình xây lắp, xây dựng hoàn thành, xác định kết quả kinh doanh,… trong một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng).

– Tổ chức tốt công tác chứng từ, tài khoản, sổ sách và hình thức kế toán phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp, xây dựng.

– Làm kế toán xây lắp chi tiết đến tổng hợp (hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các sổ chi tiết, sổ cái, các báo cáo tổng hợp, cách lập báo cáo tài chính và quyết toán Thuế GTGT & thuế TNDN cuối năm, … tại doanh nghiệp xây dựng, xây lắp một cách hiệu quả nhất.

Học thực hành kế toán thuế xây lắp, xây dựng tại Cầu Giấy:

Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh cho công ty xây dựng: (cơ bản)

b.Giai đoạn tiền hoạt động của doanh nghiệp xây lắp: (cơ bản)

c.Giai đoạn hoạt động của công ty xây lắp, xây dựng công trình:

c1) Học về hoá đơn, chứng từ trên bộ chứng từ kế toán xây dựng thực tế :

Cách viết, lập hoá đơn chứng từ;

Cách Sử dụng hoá đơn chứng từ;

Báo cáo tình hình sử dụng và thanh quyết toán hoá đơn…

c2) Học thực hành cập nhật hóa đơn chứng từ vào sổ sách kế toán:

Có 4 Hình thức ghi sổ kế toán xây dựng, xây lắp: (Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ).

Học ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung gồm:

– Học mở sổ tổng hợp: Sổ kế toán Nhật Ký Chung, Sổ Cái

– Học thực hành lên sổ kế toán chi tiết bao gồm:

+ Sổ quỹ tiền mặt: chỉ theo dõi sự biến động của tiền mặt là VNĐ

+ Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ

+ Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ

+ Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế GTGT: Còn phải nộp thuế khi thuế đầu ra lớn hơn đầu vào? Nộp thừa hay còn được khấu trừ khi thuế đầu ra nhò hơn đầu vào? …

+ Sổ chi tiết vật tư CCDC, sản phẩm HH theo dõi sự biến động chi tiết cho từng loại vật liệu CCDC, sản phẩm vật liệu hàng hóa.

+ Sổ TSCĐ: theo dõi biến động tài sản hiện có của Doanh nghiệp xây dựng

+ Sổ chi tiết thanh toán: theo dõi công nợ phải thu 131, phải trả 331.

+ Sổ lương DN: theo dõi thông tin sơ bộ của công nhân viên theo từng bộ phận.

+ Sổ nhật ký bán hàng

+ Sổ nhật ký mua hàng

+ Sổ chi tiết tiền vay

c3) Công việc cần làm của kế toán xây dựng, xây lắp công trình:

– Thực hành làm kế toán xây dựng cuối tháng:

+ Lương và trả lương cho các bộ phận

+ Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn

+ Tính Trích khấu hao TSCĐ

+ Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)

+ Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị (theo yêu cầu)

– Thực hành làm kế toán xây dựng cuối quý:

+ Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý (thực hành trên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, HTKK mới nhất)

+ Lập tờ khai thuế TNCN quý …

– Công việc kế toán xây dựng cần làm cuối năm: LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ bao gồm:

+ Lập Bảng Cân Đối Kế Toán

+ Lên Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

+ Lên Bảng Cân Đối Số Phát Sinh

+ Quyết toán Thuế TNDN

+ Quyết toán Thuế TNCN

+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách

+ Thuyết Minh Báo cáo tài chính

+ Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp, gián tiếp) …

GIẢNG VIÊN DẠY LỚP KẾ TOÁN XÂY DỰNG, XÂY LẮP TẠI CẦU GIẤY:

Khóa học kế toán xây dựng do giảng viên là Kế toán trưởng các doanh nghiệp lớn đứng lớp, là những người  xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, khả năng sư phạm cao và tận tâm, nhiệt tình với học viên.

HỌC PHÍ : học kèm riêng 1 thầy 1 trò học phí từ 4.000.000 5.000.000 / khóa, học trực tiếp trên chứng từ của chính công ty bạn đang làm, học 2-3 người trở lên có giảm giá.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ để đăng ký lớp học kế toán xây dựng tại Cầu Giấy:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  KẾ TOÁN HÀ NỘI

Hotline : 0974.823.257 - 0914.701.815 (Ms.Mai )

Gmail : ketoanhanoi28@gmail.com

Địa chỉ các cơ sở :

Trụ sở chính (CS1):  322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội.

CS2: Liên Cơ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

CS3: Tòa nhà P3 - KĐT Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội.

CS4: 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.

CS5: 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

CS6: 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

CƠ SỞ TẠI PHÍA BẮC

CS1: Đường Lê Văn Thịnh – P. Suối Hoa– Tp. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

CS2: Kênh Dương - Phường Kênh Dương - Quận Lê Chân - TP. Hải Phòng.

CS3: Đường Nguyễn Đình Chính– Kỳ Bá– Tp. Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

CS4: Đường Trần Nguyên Hãn – P. Thọ Xương – Tp. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.

CS5: Đường Chu Văn An – Hoàng Văn Thụ – Tp. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

CS6: Đường Giải phóng– Tp. Nam Định - Tỉnh Nam Định.

CS7: Đường Chu Văn An – TP Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

CS8: Đường Nguyễn Văn Cừ – TP Hạ Long –Tỉnh Quảng Ninh.

CS9: Khu 4 - P.Vân Phú -  Đại Lộ Hùng Vương - TP.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

CS10: Canh Nông -  Phường Quang Trung- TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

CS11: Thị trấn Bần – Tỉnh Hưng Yên.

CS12: Quy Lưu - Minh Khai - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam.

CƠ SỞ TẠI PHÍA NAM - MIỀN TRUNG

Trụ sở chính (CS1): Số 540/1 Đường Cách mạng tháng 8 – Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh.

CS2: Số 35 Đường Lê Văn Chí - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh.

CS3: Ngô Tất Tố – Phường 21 – Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh.

CS4: Nguyễn Văn Vịnh– Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh.

CS5: Nguyễn Chí Thanh, phường 12- Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh.

CS6:Hoàng Hoa Thám – Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

CS7: Lê Văn Việt - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP.HCM.

CS8: Nguyễn Du -  phường 1 - TP Vũng Tàu -  Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

CS9: Hà Huy Giáp - Phường Quyết Thắng - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

CS10: Lê Sát - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng.

CS11: Ngô Quyền -  phường Vĩnh Ninh -  TP. Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

CS12: Đường Phong Định Cảng - Phường Trường Thi -  TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An.

CÁC CƠ SỞ PHÍA TÂY NAM BỘ:

Cs1 : Đường Trương Định – Phường An Cư – Quận Ninh Kiều – TP.Cần Thơ.

Cs2 : Trần Hưng Đạo – TP.Long Xuyên – Tỉnh An Giang.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn