Khi làm quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì ?

Hầu hết các doanh nghiệp thành lập hoạt động đều phải quyết toán thuế doanh nghiệp. Đó là công việc phức tạp, đòi hỏi chuyên viên kế toán phải có bề dày kinh nghiệm và hiểu biết rõ về sổ sách , cách làm việc với cơ quan thuế cũng như các số liệu của doanh nghiệp. Vậy khi tiến hành báo cáo quyết toán thuế thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những hành trang dưới đây để có thể quyết toán thuế một cách nhanh gọn và chuẩn xác .

1.1. Công tác sắp xếp chứng từ gốc.

–Sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng.

– Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán,…có đầy đủ chữ ký theo chức danh.

– Kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ.

1.2.  Sắp xếp báo cáo thuế đã nộp cho cơ quan thuế .

– Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT, XNK, Môn Bài, TTDB,…

– Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm.

1.3 . Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức NCK)

– Sổ nhật ký chung

– Sổ nhật ký bán hàng

– Sổ nhật ký mua hàng

– Sổ nhật ký chi tiền

– Số nhật ký thu tiền

– Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng

– Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp

– Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.

– Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng.

– Sổ cái các tài khoản: 131, 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,…621, 622, 627, 641, 642,…Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc TT 200.

– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định

– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ

– Sổ khấu hao tài sản cố định

– Sổ khấu hao công cụ dụng cụ

– Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư

– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

– Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).

1.4.  Sắp xếp các hợp đồng kinh tế :

– Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào/ đầu ra.

– Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có.

– Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương

– Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là bao lâu?

– Chậm nhất là ngày thứ 90 , kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp DN chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động:

– Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ:

– DN phải làm văn bản đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn).

– Thời gian gia hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

3. Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN :

Doanh nghiệp cần lưu ý một số nội dung khi thực hiện quyết toán thuế :

1. Điều chỉnh điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi có hoá đơn mua HH, DV từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Thông tư số 173/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016. Thực hiện quy định tại Thông tư số 173/2016/TT-BTC thì kể từ 15/12/2016 đã bỏ quy định “chứng từ thanh toán qua ngân hàng được chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.”

Trường hợp trước ngày 15/12/2016 nếu tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán là tài khoản chưa đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế nhưng xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán là có thật; hóa đơn do người bán xuất cho người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định thì người mua tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện khác về tính vào chi phí được trừ theo quy định.

2. Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi khấu hao đối với tài sản cố định năm 2016 được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Về khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

– Khoản chi phí tư vấn thuế TNCN cho người lao động là người nước ngoài không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động do đó không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

– Khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho người lao động, Khoản chi phí mua bảo hiểm xe máy cho người lao động là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước có các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định thì cần phải đảm bảo nguyên tắc một khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ 2 nguồn nêu trên.

4. Về việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ phát triển khoa học công nghệ:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

5. Thuế suất thuế TNDN

6. Về ưu đãi thuế TNDN vời từng loại hình doanh nghiệp .

Nếu doanh nghiệp tự quyết toán thuế thì cần lưu ý những vấn đề trên, ngoài ra nếu DN của bạn không có kế toán hoặc vì lý do nào đó mà kế toán nghỉ hoặc làm ko đúng sổ sách rối tung lên mà DN lại có thông báo quyết toán thuế của cơ quan thuế Không cần phải lo lắng nhiều hãy để công ty cổ phần tập đoàn Kế Toán Hà Nội cung cấp cho quý doanh nghiệp các loại dịch vụ quyết toán thuế , báo cáo thuế, kê khai thuế hàng tháng cho doanh nghiệp , cho dù mọi trường hợp khó khăn đến mức nào thì với đội ngũ kế toán trưởng trên 15 năm kinh nghiệm chuyên làm công ty dịch vụ kế toán đã va vấp và làm cho hàng nghìn doanh nghiêp lớn nhỏ trên cả nước , chúng tôi đều giải quyết một cách êm đềm và có lợi nhất cho doanh nghiệp.

Có thể tham khảo các gói dịch vụ kế toán thuế trọn gói của chúng tôi như sau :

Gói 1 : Thanh kiểm tra, dọn dẹp, rà soát hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính.

Gói 2: Làm kế toán thuế ,báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế cho doanh nghiệp.

Gói 3: Thiết lập hệ thống quản lý kế toán cho doanh nghiệp.

Gói 4: Tư vấn các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán, thuế TNCN, kê khai thuế TNCN thuế TNDN.

Gói 5 : Dịch vụ làm báo cáo vay vốn ngân hàng.

Gói 6: Dịch vụ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Gói 7: Cung cấp nguồn nhân lực ngành kế toán cho doanh nghiệp.

Gói 8 : Dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện.

Gói 9: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Gói 10 : Dịch vụ làm bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp.

Gói 11: Dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp.

Gói 12 : Dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp.

Có thể xem chi tiết gói dịch vụ báo cáo quyết toán thuế cho doanh nghiệp : tại đây

Với mong muốn đem đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng công ty chúng tôi cam kết về “ BẢO MẬT THÔNG TIN – HOÀN THÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ - BẢO VỆ LỢI ÍCH TỐI ĐA CHO DOANH NGHIỆP “

Công ty Kế Toán Hà Nội chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, dịch vụ kê khai báo cáo thuế, đại lý thuế, dịch vụ đại lý thuế, quyết toán thuế, tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính , dịch vụ kế toán thuế, thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, giải thể công ty, lập dự án đầu tư, làm sổ sách kế toán, dọn dẹp rà soát sổ sách kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ hoàn thuế, dịch vụ tiền lương bảo hiểm, đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh , thẩm định dự án đầu tư, dịch vụ kiểm toán, đào tạo kế toán thực tế, đào tạo kế toán cho giám đốc, đào tạo kế toán trưởng.

Mọi thông tin xin liên hệ :

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI

 

HOTLINE : 0974.823.257 - 0914.701.815 (Ms.Mai )

 

Gmail : ketoanhanoi28@gmail.com

 

Địa chỉ các cơ sở của chúng tôi :

 

Trụ sở chính (CS1):  322 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội.

 

CS2: Liên Cơ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

 

CS3: Tòa nhà P3 - KĐT Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội.

 

CS4: 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.

 

CS5: 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

CS6: 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội

 

CƠ SỞ TẠI PHÍA BẮC

 

CS1: Đường Lê Văn Thịnh – P. Suối Hoa– Tp. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

 

CS2: Kênh Dương - Phường Kênh Dương - Quận Lê Chân - TP. Hải Phòng.

 

CS3: Đường Nguyễn Đình Chính– Kỳ Bá– Tp. Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

 

CS4: Đường Trần Nguyên Hãn – P. Thọ Xương – Tp. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.

 

CS5: Đường Chu Văn An – Hoàng Văn Thụ – Tp. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

 

CS6: Đường Giải phóng– Tp. Nam Định - Tỉnh Nam Định.

 

CS7: Đường Chu Văn An – TP Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

 

CS8: Đường Nguyễn Văn Cừ – TP Hạ Long –Tỉnh Quảng Ninh.

 

CS9: Khu 4 - P.Vân Phú -  Đại Lộ Hùng Vương - TP.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

 

CS10: Canh Nông -  Phường Quang Trung- TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

 

CS11: Thị trấn Bần – Tỉnh Hưng Yên.

 

CS12: Quy Lưu - Minh Khai - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam.

 

CƠ SỞ TẠI PHÍA NAM - MIỀN TRUNG

 

Trụ sở chính (CS1): Số 540/1 Đường Cách mạng tháng 8 – Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh.

 

CS2: Số 35 Đường Lê Văn Chí - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh.

 

CS3: Ngô Tất Tố – Phường 21 – Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh.

 

CS4: Nguyễn Văn Vịnh– Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh.

 

CS5: Nguyễn Chí Thanh, phường 12- Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh.

 

CS6: Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

 

CS7: Lê Văn Việt - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP.HCM.

 

CS8: Nguyễn Du -  phường 1 - TP Vũng Tàu -  Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

CS9: Hà Huy Giáp - Phường Quyết Thắng - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

 

CS10: Lê Sát - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng.

 

CS11: Ngô Quyền -  phường Vĩnh Ninh -  TP. Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

CS12: Đường Phong Định Cảng - Phường Trường Thi -  TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn