Lớp học tin học văn phòng cơ bản và nâng cao Word - Excel - Powerpoint.

Chúng ta đang sống trong thời buổi công nghệ 4.0 đòi hỏi chúng ta phải cập nhật làm việc , học tập trên máy tính là chủ yếu. 
Hiểu được điều đó trung tâm tin học văn phòng tại Hải Phòng có tổ chức lớp học tin học cho học sinh, sinh viên, người đi làm ...học theo nhu cầu và trình độ mọi lứa tuổi.
– Bạn muốn nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính chuyên nghiệp?
– Bạn muốn sử dụng thành thạo các phần mềm Ms Office (Văn Phòng) như: Word, Excel, Powerpoint?
– Bạn muốn am hiểu về các thiết bị ngoại vi dùng để kết nối với máy tính?
– Bạn là sinh viên sắp ra trường?
– Bạn chuẩn bị trở thành nhân viên văn phòng?
– Hay là bạn là người đang đợi đi làm trong môi trường doanh nghiệp có máy tính?
Lớp học tin văn phòng cơ bản và nâng cao Word - Excel - Powerpoint tại Hải Phòng được hướng dẫn bởi giảng viên Việt Thắng (người đã có nhiều năm giảng dạy về Microsoft Office tại các trường đại học và trung tâm tin học) sẽ giúp bạn vững vàng việc sử dụng phần mềm hàng đầu này, tiết kiệm tối đa thời gian để nâng cao hiệu suất làm việc.
Trung tâm tin học văn phòng  cơ bản và nâng cao dạy đào tạo tin học hoàn toàn trên máy tính một cách chuyên nghiệp nhất !
Sau khóa học, bạn hoàn toàn có thể ứng dụng vào công việc hằng ngày một cách nhuần nhuyễn trong công việc.
Học tin học văn phòng cơ bản và nâng cao Word - Excel - Powerpoint bạn sẽ được học:
– Giáo trình thiết kế riêng và thực hành thực tế luôn trên máy tính, giảng viên hướng dẫn từng học viên.
– Học đến khi làm được mới thôi.
– Hỗ trợ thi chứng chỉ tin học sau khóa học.
– Hỗ trợ cài đặt phần mềm Office.
– Hỗ trợ tư vẫn kỹ năng sau khóa học.
Phương pháp đào tạo học viên:
– Học theo phương pháp dạy kèm như học gia sư.
– Thơi gian học tập linh động, không giới hạn số buổi học, không phải chờ xếp lớp, đăng ký được học ngay.
– Giáo viên dạy nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, tận tâm.
– Có mặt bất cứ lúc nào các bạn cần.
Lịch học lớp học tin học văn phòng cơ bản và nâng cao tại Hải Phòng :
Ca sáng: Ca 1 từ 8h — 10h; Ca 2 từ 9h -11h
Ca chiều: Ca 1: 14h — 16h; Ca 2 từ 16h — 18h
Ca tối: Từ 18h30–20h30
Liên tục tuyển sinh các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chiều thứ 7
Học phí lớp tin học văn phòng cơ bản và nâng cao tại Hải Phòng :
Khóa tin văn phòng cơ bản: 1.000.000 VNĐ
Khóa tin văn phòng nâng cao: 1.500.000 VNĐ
Kết hợp 2 khóa: 2.500.000 VNĐ.
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO WORD - EXCEL - POWERPOINT.
 
Phần 1: Chương trình soạn thảo Word.
 
GIAO DIỆN MICROSOFT WORD 2010 VÀ CÁC TÙY CHỌN
 
Bài 1 : Giới thiệu giao diện Ribbon mới trong Word 2010
Bài 2 : Làm quen với chế độ Backstage view
Bài 3 : Cách thức tạo một văn bản và thiết lập chế độ bảo mật trong Word
Bài 4 : Mở và lưu văn bản dưới nhiều định dạng khác nhau (.doc, .docx, .pdf)
Bài 5 : Cách hiển thị thông tin chi tiết và tùy chỉnh các thuộc tính của một file văn bản.
Bài 6 : Các tùy chọn trong Word (Word Options).
 
THAO TÁC CĂN BẢN VỀ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN.
 
Bài 7 : Hướng dẫn soạn thảo văn bản và các công cụ sao chép/cắt/dán (Copy/Cut/Paste)
Bài 8 : Định dạng văn bản với thẻ Font (in đậm, in nghiêng, gạch dưới, đổi màu chữ….)
Bài 9 : Giới thiệu chức năng sao chép định dạng (Format Painter) và công cụ xóa bỏ định dạng văn bản (Clear Formating)
Bài 10 : Định dạng cột và đặt Tab cho văn bản
Bài 11 : Cách tạo Bullets/Numbering/Multilevel List
Bài 12 : Nhấn mạnh chữ hoa đầu dòng với công cụ Drop Cap
Bài 13 : Bảo vệ chủ quyền văn bản với Watermark
Bài 14 : Sử dụng Page Borders để tạo viên cho văn bản
Bài 15 : Đánh số thứ tự và tạo tiêu đề trên/dưới cho văn bản với thẻ Header & Footer — Các phím tắt thường dùng trong Word.
 
THAO TÁC CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG.
 
Bài 16 : Chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản (Insert symbol)
Bài 17 : Chèn và hiệu chỉnh SmartArt
Bài 18 : Chèn ClipArt và hình ảnh minh họa Picture
Bài 19 : Vẽ và hiệu chỉnh các loại biểu đồ, đồ thị
Bài 20 : Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học.
 
TÙY BIẾN VĂN BẢN CHUYÊN NGHIỆP VỚI CÔNG CỤ STYLES.
 
Bài 21 : Hướng dẫn áp dụng một Style mặc định để định dạng văn bản
Bài 22 : Tùy chỉnh và thiết lập Style mặc định theo sở thích.
 
LÀM QUEN VỚI BẢNG BIỂU (TABLES)
 
Bài 23 : Cách thức tạo bảng và nhập liệu trong bảng
Bài 24 : Chỉnh sửa cấu trúc và định dạng bảng theo ý muốn
Bài 25 : Chèn công thức toán học vào bảng
Bài 26 : Chuyển đổi dữ liệu bảng (Table) thành văn bản (Text) và ngược lại.
 
CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ XỬ LÝ VĂN BẢN
 
Bài 27 : Chức năng Auto Correct giúp sửa lỗi tự động/gõ tốc ký
Bài 28 : Tăng tốc độ hiệu chỉnh văn bản với Macro
Bài 29 : Quản lý văn bản với chức năng ghi chú (Comments) và ghi nhận thay đổi (Track changes)
Bài 30 : Công cụ Tìm kiếm và Thay thế (Find and Replace)
Bài 31 : Cách kiểm tra chính tả, ngữ pháp, từ đồng nghĩa, tự động chỉnh sửa
Bài 32 : Hướng dẫn tạo một từ điển mặc định mới và sử dụng công cụ đếm từ.
 
TẠO FORM ĐIỀN THÔNG TIN CHUYÊN NGHIỆP.
 
Bài 36 : Giới thiệu công cụ Developer
Bài 37 : Hướng dẫn tạo 1 Form mẫu
 
TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG
 
Bài 38 : Đánh dấu mục lục bằng Heading Styles có sẵn
Bài 39 : Thiết lập mục lục tự động với Tables of Contents.
 
CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ (VIEW) VÀ IN ẤN (PRINT)
 
Bài 40 : Giới thiệu chế độ hiển thị Navigation Pane/Zoom/Split
Bài 41 : Các thiết lập văn bản trong Page Setup
Bài 42 : Chế độ in ấn văn bản (Print)
Phần 2: Chương trình quản lý bảng tính Ms Excel.
 
CHƯƠNG I — GIAO DIỆN VÀ NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG EXCEL 2010.
 
Bài 1 : Làm quen với giao diện Excel 2010
Bài 2 : Khái niệm về Workbooks/Sheets/Cells/Rows/Columns trong Excel
Bài 3 : Tìm hiểu về Templates
Bài 4 : Cách tạo mới, mở và lưu Workbook
Bài 5 : Những tùy chọn trong Excel (Excel Options).
 
CHƯƠNG II — CÁC THANH CÔNG CỤ (TOOLBARS)
 
Bài 6 : Thanh công cụ Ribbon
Bài 7 : Thanh công cụ truy cập nhanh — Quick Access Toolbar
Bài 8 : Thanh công cụ mini — Mini Toolbar.
 
CHƯƠNG III — BẢO MẬT, LƯU TRỮ VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
 
Bài 9 : Hướng dẫn đặt mật khẩu
Bài 10 : Chế độ lưu trữ và khôi phục trong Excel
 
CHƯƠNG IV — NHẬP VÀ XÓA DỮ LIỆU
 
Bài 11 : Cách nhập dữ liệu vào bảng tính và điều chỉnh kích thước Rows/Columns
Bài 12 : Định dạng các dữ liệu có dạng chuỗi/công thức/số học
Bài 13 : Nhập dữ liệu có định dạng ngày tháng — Date Formats
Bài 14 : Nhập dữ liệu nhanh chóng với tính năng Fill.
 
CHƯƠNG V — ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH (WORKSHEET) VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
 
Bài 15 : Cách thay đổi giao diện bảng tính với Themes và Cell Styles
Bài 16 : Các thao tác Chèn/Xóa/Ẩn hàng và cột
Bài 17 : Các thao tác Copy/Cut/Paste/Paste Special
Bài 18 : Ngắt dòng và Căn chỉnh dữ liệu tùy ý bằng tính năng Wrap Text/Orientation/Cell Alignment
Bài 19 : Tìm hiểu về các tính năng liên quan đến hình ảnh và hiệu ứng chữ với Shapes/Picture/Clip Art/WordArt/SmartArt
Bài 20 : Gộp ô (Merging Cells) và tạo viền (Borders)
Bài 21 : Tạo thêm chú thích bằng thao tác Insert Comments
Bài 22 : Tìm hiểu các lệnh Di chuyển/Sao chép/Chèn/Đổi tên/Xóa/Khóa và tạo nhiều Worksheets
Bài 23 : Cách tìm kiếm và thay thế dữ liệu nhanh chóng
Bài 24 : Cách lưu Workbooks và định dạng File PDF/CSV
 
CHƯƠNG VI — QUẢN LÝ DỮ LIỆU (MANAGE DATA)
 
Bài 25 : Sắp xếp (Sorting) dữ liệu trong Sheets
Bài 26 : Lọc (Filtering) dữ liệu mong muốn trong Sheets
Bài 27 : Tìm hiểu về bảng dữ liệu (Tables): cách tạo mới/thay đổi kích thước/đặt tên/định dạng
Bài 28 : Tìm hiểu về bảng dữ liệu (Tables): loại bỏ dữ liệu trùng lặp.
 
CHƯƠNG VII — CÔNG THỨC (FORMULAS) VÀ HÀM TÍNH TOÁN (FUNCTIONS)
 
Bài 29 : Giới thiệu về công thức và hàm tính toán trong Excel 2010 (các điểm mới so với phiên bản cũ)
Bài 30 : Cách thức tham chiếu dữ liệu
Bài 31 : Rà soát lỗi — Finding Errors.
 
CHƯƠNG VIII — ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL FORMATTING)
 
Bài 32 : Định dạng dữ liệu theo điều kiện thông qua tính năng Conditional Formatting
 
CHƯƠNG IX — MỘT SỐ HÀM (FUNCTIONS) CHỨC NĂNG CƠ BẢN
 
Bài 33 : Hàm về điều kiện/logic cơ bản: IF/AND/OR/NOT/TRUE/FALSE
Bài 34 : Hàm đếm các ô chứa số/dữ liệu/ô trống: COUNT/COUNTA/COUNTBLANK
Bài 35 : Hàm đếm có 1 hay nhiều điều kiện: COUNTIF/COUNTIFS
Bài 36 : Hàm tính tổng có hoặc không có điều kiện: SUM/SUMIF
Bài 37 : Hàm tính giá trị trung bình/trung vị: AVERAGE/MEDIAN
Bài 38 : Hàm liên quan đến so sánh giá trị: MIN/MAX/LARGE/SMALL
Bài 39 : Hàm liên quan đến ký tự: Cộng chuỗi/Độ dài chuỗi/Tìm kiếm/Thay thế/Định vị trí
Bài 40 : Hàm dò tìm dữ liệu theo cột: VLOOKUP
Bài 41 : Hàm dò tìm dữ liệu theo hàng: HLOOKUP
Bài 42 : Xác định tính hợp lệ của dữ liệu với tính năng Data Validation.
CHƯƠNG X — CHẾ ĐỘ XEM (VIEW) VÀ IN ẤN (PRINT)
Bài 43 : Các thao tác liên quan đến Workbook Views/Zoom/Freeze
Bài 44 : Chế độ in ấn (Print)
Bài 45 : Cách chọn dữ liệu, xác định vị trí và in ấn Charts
Bài 46 : Tìm hiểu về Headers/Footers/Margins 
CHƯƠNG XIII — NHÂN ĐÔI HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC VỚI CÁC THỦ THUẬT

 

Bài 47 : Nhập liệu và tính toán nhanh chóng với tổ hợp phím Ctrl + Enter
Bài 48 : Chuyển đổi dữ liệu tính toán sang giá trị nhập liệu chỉ với 1 thao tác rê chuột
Bài 49 : Nhập chính xác ngày giờ/tháng năm mà không cần phải xem lịch
Bài 50 : Điều chỉnh kích thước dòng và cột trong tích tắc theo ý muốn
Bài 51 : Tạo biểu đồ ngay lập tức với phím tắt F11 hoặc tổ hợp phím Alt + F1
Bài 52 : 1 số phím tắt giúp lựa chọn dữ liệu hàng/cột/bảng theo ý muốn nhanh chóng
Bài 53 : Nhận diện và kiểm tra các ô dữ liệu tính toán bằng hàm với tính năng Trace Precedents and Trace Dependents
Bài 54 : Trắc nghiệm cuối khóa.
 
Phần 3: Chương trình Powerpoint
 
CHƯƠNG I — GIỚI THIỆU VỀ GIAO DIỆN VÀ THANH CÔNG CỤ TRONG MICROSOFT POWERPOINT 2010
Bài 1 : Giới thiệu về giao diện trình chiếu của Microsoft Powerpoint 2010
Bài 2 : Làm quen với các chế độ hiển thị trong cửa sổ chương trình làm việc
Bài 3 : Cách thức tùy biến thanh Ribbon và thanh công cụ truy cập nhanh
Bài 4 : Hướng dẫn bật/tắt các đường lưới và đường trợ giúp khi vẽ một đối tượng trong cửa sổ làm việc
CHƯƠNG II — CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO MỘT BÀI THUYẾT TRÌNH CƠ BẢN
Bài 5 : Tạo bài thuyết trình hoàn toàn mới hoặc sử dụng mẫu (Template) có sẵn
Bài 6 : Các thao tác với Slide (Chèn/Sao chép/Thay đổi Layout/Thay đổi vị trí/Xóa)
Bài 7 : Làm việc với các Section (Tạo/Đặt tên/Xóa)
Bài 8 : Cách thức lưu bài thuyết trình bằng cách định dạng khác nhau
Bài 9 : Cách thiết lập các tùy chọn lưu trữ
Bài 10 : Cài đặt/Gỡ bỏ mật mã của bài thuyết trình
CHƯƠNG III — XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP
Bài 11 : Cách tạo nội dung cho 1 Slide (Soạn văn bản/Chia cột nội dung)
Bài 12 : Làm quen với các công cụ Shape/WordArt/Textbox
Bài 13 : Hướng dẫn chèn Picture/ClipArt/SmartArt tăng tính phong phú cho bài thuyết trình
Bài 14 : Hướng dẫn minh họa dữ liệu trong Slide bằng Bảng biểu/Biểu đồ
Bài 15 : Cách thức nhúng một đoạn Video/file Audio vào Slide chuyên nghiệp
CHƯƠNG IV — TÙY BIẾN VÀ HIỆU CHỈNH BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỂ TRỞ NÊN THU HÚT
Bài 16 : Tùy biến các mẫu Giao diện (Themes) trong Powerpoint 2010
Bài 17 : Cách thiết lập hình nền/màu nền thu hút thị giác người xem
Bài 18 : Tùy biến chuyên nghiệp chức năng Placeholder với công cụ Slide Master
Bài 19 : Tùy biến chuyên nghiệp kích thước và chiều hướng Slide với công cụ Slide Master
Bài 20 : Hiệu chỉnh và sao chép định dạng văn bản trong Slide
Bài 21 : Hướng dẫn các thao tác chỉnh sửa và hiệu chỉnh Picture/Video trong Slide
Bài 22 : Hướng dẫn các thao tác chỉnh sửa và hiệu chỉnh SmartArt/Shape/WordArt
Bài 23 : Làm quen với các thao tác định dạng bảng biểu và đồ thị trong Slide
Bài 24 : Cách thức tổ chức các Slide trong bài thuyết trình
CHƯƠNG V — LÀM VIỆC VỚI CÁC HIỆU ỨNG VÀ THIẾT LẬP CÁC LIÊN KẾT TRONG BÀI THUYẾT TRÌNH
Bài 25 : Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho văn bản
Bài 26 : Thiết lập hiệu ứng di chuyển đối tượng theo đường đi dựng sẵn
Bài 27 : Tạo hiệu ứng cho Picture/Shape/SmartArt/Bảng biểu/Đồ thị
Bài 28 : Cách thức để sao chép một hiệu ứng yêu thích hoặc xóa bỏ hiệu ứng bất kỳ
Bài 29 : Hướng dẫn trình chiếu bài thuyết trình tự động
Bài 30 : Tìm hiểu các hiệu ứng chuyển Slide — Transition
Bài 31 : Tạo ra các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình
CHƯƠNG VI — CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH
Bài 32 : Tùy chỉnh tiêu đề ở phần đầu và chân trang với Slide Master
Bài 33 : Ghi chú và nhận xét cho các Slide
Bài 34 : Chuyển định của bài thuyết trình ra các định dạng khác nhau
Bài 35 : In bài thuyết trình đúng cách
Bài 36 : Tùy biến nội dung cho các buổi báo cáo
CHƯƠNG VII — TRÌNH CHIẾU BÀI THUYẾT TRÌNH
Bài 37 : Cách thức để trình chiếu bài thuyết trình
Bài 38 : Làm quen với các nút điều khiển trong chế độ Slide Show
Bài 39 : Tạo chú thích trong khi trình chiếu bài thuyết trình
Bài 40 : Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình.
Liên hệ tư vấn lớp học tin học văn phòng cơ bản và nâng cao Word - Excel - Powerpoint tại Hải Phòng.
Ms. Ngọc Mai : 0904 555 330 hoặc 0974 823 257.
 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn